Posts

Amazing Via Ferrata Des Evettes!!

Team Planet took on the steep walls of granite AKA Via Ferrata des Evettes!